Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Νέο έργο ανάπλασης στον Πύργο

Το έργο «Ανάπλαση εντός αστικού ιστού πόλης Πύργου» προϋπολογισμού 420.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από ιδία έσοδα, δημοπρατείται μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού την Τρίτη 9 Οκτωβρίου.