Σάββατο, 5 Απριλίου 2014

Το Έξυπνο Σπίτι της Honda παράγει περισσότερη ενέργεια απ’ όση καταναλώνει