Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Κατασκευή Κολυμβητηρίου στην Αττική

Ο Μηχανολόγος του έργου ζητάει τον εξής εξοπλισμό:

Ηλεκτρολογικό Υλικό, Υδραυλικά, Φωτισμός (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου), Προβολείς.