Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Επενδύσεις 700 εκατ. το 2017 από ΟΤΕ για νέα δίκτυα

Το εκτεταμένο πλάνο επενδύσεων ύψους 700 εκατ. ευρώ για το 2017, προκειμένου να δημιουργήσει νέα δίκτυα κυρίως οπτικών ινών παρουσιάστηκε από τη διοίκηση του ΟΤΕ κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2017, όπου σημειώθηκε αύξηση εσόδων μετά από εννέα χρόνια συρρίκνωσης.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Μ. Τσαμάζ ο Όμιλος -που το δ' τρίμηνο παρουσίασε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 80,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11,4% σε ετήσια βάση- μέσα στον επόμενο χρόνο θα έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεών του για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, με στόχο να διπλασιαστούν οι καμπίνες VDSL από τις περίπου 6.500 στις 12.500.
Όπως είπε ο κ. Τσαμάζ, στόχος είναι η κάλυψη του 80% της χώρας μέχρι τα μέσα του 2018 με υποδομές δικτύων που θα παρέχουν αρχικά ταχύτητες σύνδεσης στο δίκτυο 100 Mbps (με βάση την τεχνολογία vectoring) και σταδιακά άνω των 200 Mbps (με την τεχνολογία supervectoring).

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ υποστήριξε πως ο όμιλος θα προχωρήσει και σε εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών μέχρι το κτίριο, αρχικά για εταιρικούς πελάτες και αργότερα, «ανάλογα με τη ζήτηση» όπως εξήγησε, και σε συγκεκριμένες περιοχές με νοικοκυριά.
Από την πλευρά του ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου Μ. Μαζαράκης εξήγησε πως το επενδυτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, που έχει συνολικό ύψος 1,5 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, θα υλοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο τμήμα μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Για τις θυγατρικές στη Ρουμανία και τα νέα σενάρια πώλησης, ο κ. Μαζαράκης υποστήριξε πως η διοίκηση του ΟΤΕ επικεντρώνεται στην ενίσχυση των λειτουργικών τους αποτελεσμάτων. Θεωρεί, μάλιστα, πως από φέτος θα αρχίσουν να αποδίδουν οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε υποδομές τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία

Η διοίκηση του ΟΤΕ προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ ανά μετοχή, από 0,10 ευρώ το προηγούμενο έτος, ενώ απέφυγε να απαντήσει κατά πόσο θα υπάρξει μεγαλύτερο μέρισμα το 2017.

Παράλληλα ο κ. Τσαμάζ αναφέρθηκε στην ΟΤΕ TV όπου μέσα στο 2016 παρουσίασε αύξηση 13% σε πελάτες και 30% σε έσοδα.

 Κέρδη

Αύξηση 11,4% στα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη του δ΄ τριμήνου ανακοίνωσε ο όμιλος του ΟΤΕ, ενώ τα ενοποιημένα έσοδα εμφάνισαν μικρή πτώση 1%. Ειδικότερα, ο όμιλος ανακοίνωσε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 80,5 εκατ. ευρώ για το δ΄ τρίμηνο του 2016 από 72,3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,027 δισ. ευρώ από 1,037 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015.

Για το σύνολο του έτους τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 230,2 εκατ. ευρώ από 240,5 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3,908 δισ. ευρώ από 3,903 δισ. ευρώ το 2015.

«Σε επίπεδο Ομίλου, το EBITDA στο σύνολο του έτους ήταν ανθεκτικό, πετύχαμε τον αναθεωρημένο στόχο μας στις ελεύθερες Ταμειακές Ροές, και το καθαρό χρέος μας μειώθηκε περισσότερο από 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος», δήλωσε ο κ. Τσαμάζ.

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανόμενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν σε 712,8 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2016, παραμένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, καθώς οι ενέργειες ελέγχου του κόστους σε κάθε ελεγχόμενη γραμμή αντιστάθμισαν το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης στη Ρουμανία και στην OTE Globe.

Σε επίπεδο χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφορία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοιχα. Τα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις ανήλθαν σε 266,2 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 21,2% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της απομείωσης περιουσιακών στοιχείων της Telekom Romania ,της τάξης των €58.5 εκατ. Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε 43,7 εκατ. ευρώ το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 44,2%, αντικατοπτρίζοντας τις απώλειες που κατέγραψε η Ρουμανία, όπου δεν δίνεται η δυνατότητα να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Πηγή:  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=114521219