Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

2 νέα έργα στο νησί Τρίκερι των Σποράδων

Δυο νέα έργα προϋπολογισμού 500.000 ευρώ για το Τρίκερι, ενέταξε στο ΕΣΠΑ ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός. Με την  ένταξη 2 νέων έργων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Σχεδίων Ανάπτυξης των Νησιών (ΟΣΑΝ) Σκιάθου, Σκοπέλου, Αλοννήσου και Παλαιού Τρικερίου. Με τα δύο αυτά έργα, ο αριθμός των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στα παραπάνω νησιά είναι 24 και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι της τάξης των 11 εκ. ευρώ. Οι παρεμβάσεις των ΟΣΑΝ αφορούν σε έργα οδοποιίας, αναπλάσεων, ύδρευσης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, αθλητισμού. Τα δύο νέα έργα που εντάσσονται αφορούν στο νησί Παλαιό Τρίκερι και είναι τα εξής:

α) «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί παλαιό Τρίκερι», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ,  και 
β) «Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου στο νησί παλαιό Τρίκερι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ.
Όπως ανέφερε ο κ. Κώστας Αγοραστός: «Μέσω του ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με τους νησιωτικούς Δήμους της Θεσσαλίας, η αιρετή Περιφέρεια δημιούργησε  το πρόγραμμα (ΟΣΑΝ) «Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Νήσων» συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα στοχευμένο και σωστά δομημένο πρόγραμμα, με στόχο την ανάπτυξη των υποδομών, αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των τουριστών των νησιών μας. Τα έργα αυτά εκπονήθηκαν σε συνεργασία των Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων και των Δήμων και αξιολογήθηκαν θετικά από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους του ΕΣΠΑ, βελτιώνουμε τις υποδομές των νησιών και δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και μόχλευση στην τοπική οικονομία και κοινωνία».
Τα δυο νέα αυτά έργα υπάγονται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Θεσσαλία», συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περιλαμβάνονται στο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Νήσου Παλαιό Τρίκερι». Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας είναι ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, δικαιούχος η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέας υλοποίησης η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων.
- Συγκεκριμένα το έργο «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις οδοποιίας στο νησί παλαιό Τρίκερι», προϋπολογισμού 400.000 ευρώ, αφορά σε παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του νησιού αλλά και την τουριστική ανάπτυξη αυτού και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
πλακόστρωση τμήματος της κεντρικής  πλατείας, επιφάνειας 925,04 τ.μ. 
τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων που θα συνδέουν τον οικισμό με διάφορες τοποθεσίες (π.χ. δεξαμενή, Μοναστήρι), συνολικού μήκους 739,39 μ. 
πλακόστρωση με κολυμβητό λιθόστρωτο α) του δρόμου που εφάπτεται με την κεντρική πλατεία του οικισμού, εμβαδού 263,74 τ.μ. β) του μονοπατιού από τον οικισμό Παλαιό Τρίκερι προς την ακρογιαλιά Παχούλα μήκους 146,00 μ. γ) του μονοπατιού από τον οικισμό Παλαιό Τρίκερι προς τον οικισμό Πύθο, μήκους 1.057,58 μ. και δ) του μονοπατιού από Μοναστήρι έως οικισμό Αγίου Γεωργίου, μήκους 381,00 μ. 
Η ανάπλαση της πλατείας συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του οικισμού, στην ανάδειξη του πολιτισμικού πλούτου και των παραδοσιακών στοιχείων του νησιού, στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και πόλο έλξης του παραλιακού οικισμού. Επιπλέον, η τσιμεντόστρωση των υπόψη δρόμων και η πλακόστρωση των μονοπατιών βελτιώνει την προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα των χρηστών του (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού). Η βελτίωση των υποδομών, τόσο της πλατείας, όσο και του οδικού δικτύου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε αμφίδρομη σχέση και επίδραση με την ανάπτυξη του τουρισμού.
- Το έργο «Επέκταση αγωγού ύδρευσης προς τον οικισμό του Πύθου στο νησί παλαιό Τρίκερι», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ αφορά στην βελτίωση των υποδομών ύδρευσης του νησιού και ειδικότερα του οικισμού Πύθου. Πρόκειται για υποδομή ύδρευσης και ειδικότερα σε επέκταση αγωγού ύδρευσης, ο οποίος προβλέπεται να έχει αφετηρία την κεντρική δεξαμενή του νησιού Παλαιού Τρικερίου και να καταλήγει στον οικισμό του Πύθου. Προβλέπονται εργασίες εγκατάστασης υπόγειου δικτύου ύδρευσης, αγωγού PE 10 atm, διαμέτρου Φ90 και συνολικού μήκους 1.100 μέτρων.
Η επέκταση του αγωγού ύδρευσης από την υφιστάμενη δεξαμενή του νησιού  Παλαιού Τρικερίου έως τον οικισμό του Πύθου, θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση των υδρευτικών αναγκών του οικισμού, δεδομένου ότι η έλλειψη πηγαίου νερού στο νησί Παλαιό Τρίκερι είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Κατ’ επέκταση, η υδροδότηση του οικισμού θα συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, τόσο των μόνιμων κατοίκων, όσο και των επισκεπτών του νησιού, δίνοντας ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της Νήσου Παλαιού Τρικερίου, καθώς και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Εγγραφείτε στο Linkedin της www.buc.gr για να μαθαίνετε όλα τα κατασκευαστικά και ενεργειακά νέα.