Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Νέο πεντάστερο ξενοδοχείο από την Καράτζη ΑΕ στην Κρήτη

Aύξηση πωλήσεων 12,5% και καθαρών κερδών 12,8% πραγματοποίησε το πρώτο εξάμηνο του 2016 ο εισηγμένος όμιλος Καράτζη με έδρα την Κρήτη.


Και οι τρεις δραστηριότητες του ομίλου (παραγωγή πολυµερών και συνθετικών ινών για την γεωργία, τις κατασκευές και την βιοµηχανία, εκμετάλλευση ξενοδοχείων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) συνέβαλαν στην αύξηση αυτή.

Ειδικότερα, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 43,5 εκατ. ευρώ (38,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2015) εκ των οποίων 37,27 προήλθαν από τη βιομηχανική δραστηριότητα από τις τέσσερις παραγωγικές μονάδες που διαθέτει ο όμιλος σε Ελλάδα και Γερμανία, 3,02 εκατ. ευρώ από την εκμετάλλευση του πεντάστερου ξενοδοχείου Nana Beach στη Χερσόνησο της Κρήτης και 3,2 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά πάρκα που διαθέτει ο όμιλος.
Τα ebitda του ομίλου ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ (από 9,25 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη στα 4,44 εκατ. ευρώ ( 3,9 εκατ. ).
Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στις παρεχόµενες υπηρεσίες διαµονής από 6% σε 13%, είχε αρνητική επίδραση στον κύκλο εργασιών και τη µικτή κερδοφορία του ξενοδοχείου κατά 170.000 ευρώ.
Ο όμιλος στις 30/6/2016 είχε τραπεζικό δανεισμό 35,2 εκατ. ευρώ, ταμείο 19 εκατ. ευρώ και απαιτήσεις προς τρίτους 19,7 εκατ. ευρώ.
Οι καθαρές λειτουργικές ροές ανήλθάν σε 3,85 εκατ ευρώ και συνέβαλαν στη μείωση του δανεισμού.
Οι εκτιμήσεις της διοίκησης για το β εξάμηνο του 2016 έχουν ως εξής:
  • Στη βιοµηχανική δραστηριότητα του οµίλου αναµένεται µία αύξηση του κύκλου εργασιών άνω του 10%.
  • Στον ξενοδοχειακό τοµέα αναµένεται οριακή αύξηση της πληρότητας και των διανυκτερεύσεων. Εκτιµάται, ότι ο κύκλος εργασιών θα είναι αυξηµένος σε σχέση µε πέρυσι, ενώ η κερδοφορία θα διατηρηθεί στα περυσινά επίπεδα.
  • Ως προς τις πωλήσεις του κλάδου φωτοβολταϊκών, αναµένεται σταθεροποίηση στις παραγόµενες µονάδες ενέργειας και των πωλήσεων αντίστοιχα. Η όποια µεταβλητότητα των πωλήσεων εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες (επίπεδο ηλιοφάνειας).
Τον Ιούλιο του 2016 ιδρύθηκε η ΚΕΝ ΑΕ, 100% θυγατρική της ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ. Η θυγατρική εδρεύει στο ∆ήµο Ηρακλείου Κρήτης και το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 600.000 ευρώ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εµπορία ενεργειακών προϊόντων. Για το λόγο αυτό έχει ήδη κατατεθεί στη ΡΑΕ, αίτηση για άδεια προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 300 MW. Εκτιµάται, ότι η άδεια θα εξασφαλιστεί εντός του έτους, οπότε και θα ξεκινήσει άµεσα η εµπορική δραστηριότητα της εταιρείας.
Επίσης, το Νοέµβριο του 2016, θα ξεκινήσουν οι εργασίες ανέγερσης νέου πολυτελούς ξενοδοχείου 5 αστέρων, παρακείµενου στο υφιστάµενο ξενοδοχείο της εταιρείας Nana Beach. Η νέα µονάδα θα διαθέτει 127 δωµάτια και 260 κλίνες σε µια έκταση 37 στρεµµάτων στο ∆ράπανο Χερσονήσου και θα δηµιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας. Το κόστος της αναµένεται να αγγίξει τα 16 εκ. ευρώ, µε ενισχυόµενο κόστος 4,43 εκ. ευρώ.
Παράλληλα, μέχρι το τέλος του 2016 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες σε ιδιόκτητο ακίνητο της εταιρείας, το οποίο θα στεγάσει τις διοικητικές υπηρεσίες του οµίλου. Η µετεγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών θα απελευθερώσει πρόσθετο χώρο στο εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, ο οποίος θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας.
Πηγή : http://www.tovima.gr/finance/finance-business/article/?aid=833418