Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

«Πράσινο φως» από το ΥΠΕΚΑ για την παράκαμψη Σταυροδρομίου

Αφορά το έργο Τρίπολη- Βυτίνα- Αρχαία Ολυμπία

Το «πράσινο φως» για την κατασκευή και λειτουργία της παράκαμψης Σταυροδρομίου, του έργου «Τρίπολη- Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία» δόθηκε μετά από την υπογραφή της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη.