Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014

Καλοκαιρινή προσφορά εγγραφής στην www.buc.grΠροσφορά Ιουνίου 2014:
1.  Μηνιαία σύνδεση στα        89 Ευρώ αντί  159 Ευρώ
2.  Δίμηνη σύνδεση στα         149 Ευρώ αντί 229 Ευρώ
3.  Τρίμηνη σύνδεση στα        199 Ευρώ αντί  299 Ευρώ
4.  Τετράμηνη σύνδεση στα    249 Ευρώ αντί  369 Ευρώ
5.  Πεντάμηνη σύνδεση στα    299 Ευρώ αντί 439 Ευρώ
6.  Eξάμηνη σύνδεση στα        349 Ευρώ αντι 499 Ευρώ
7. Ετήσια σύνδεση στα            649 Ευρώ αντί 849 Ευρώ
8. Διανομή προσπέκτους σας στα εργοτάξια (στους μηχανικούς)  39 Ευρώ/μήνα

Στις ανωτέρω τιμές δεν εμπερικλείεται το ΦΠΑ.
Σημείωση 1 : Σε όλα τα πακέτα σύνδεσης έχετε πρόσβαση σε όλα τα υπάρχοντα έργακαι σε όσα νέα βγαίνουνε κατά το χρονικό διάστημα της σύνδεσής σας.
Σημείωση 2: Οι ως άνω προσφορές ισχύουν για εγγραφές από 16/06/2014 έως και 30/06/2014