Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Ξεκίνησε η κατασκευή νέου Περιφερειακού Ιατρείου στο Πεταλίδι Μεσσηνίας