Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ανεκτέλεστο ρεκόρ για τους κατασκευαστές

Μπορεί οι ζημιές να συνεχίζονται, ωστόσο τα νούμερα που είδαν στο τέλος του εφετινού εννιαμήνου οι τέσσερις μεγαλύτεροι εγχώριοι κατασκευαστές είχαν πολύ καιρό να τα δούν…

Οδικά έργα παραχώρησης και εργολαβίες εξωτερικού εκτίναξαν το ανεκτέλεστο για ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, J&P AΒΑΞ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ σε επίπεδα πάνω από τα 9 δισ. ευρώ, ενώ πλήν της ΙΝΤΡΑΚΑΤ, οι υπόλοιποι εργολάβοι αύξησαν κατά 41% τους εργαζομένους τους με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος υπερδιπλασίασε τον αριθμό των εργαζομένων του από τους 825 του εννιαμήνου του 2013 στους 1.698 στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2014.  Μεγάλη αύξηση εργαζομένων κατά 44% είχε και ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, φθάνοντας πλέον τους 6.454 εφέτος από 4.474 το περυσινό εννιάμηνο.
Παρά το ρεκόρ των επιδόσεων σε επίπεδο ανεκτελέστου και εργαζομένων οι (υψηλές) ζημιές παρέμειναν κι εφέτος- έστω και μειωμένες σε σύγκριση με το περυσινό εννιάμηνο, δεδομένων των απομειώσεων των συμμετοχών και των επιπλέον προβλέψεων για επισφάλειες σε έργα του εξωτερικού.
Από τους τέσσερις ομίλους τις καλύτερες επιδόσεις φαίνεται να παρουσιάζει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη μεγαλύτερη μείωση ζημιών (-52%) στα 3,5 εκατ. ευρώ (μετά φόρων) και τις υψηλότερες αυξήσεις σε επίπεδο τζίρου και εργαζομένων. Το  τρέχον  κατασκευαστικό ανεκτέλεστο  του  ομίλου  διαμορφώνεται  στο  υψηλό  επίπεδο  των  3,5 δισ.  ευρώ, ενώ η κατασκευή  των  μεγάλων  αυτοκινητοδρόμων  αλλά  και  ενεργειακών  έργων  για  τρίτους αναμένεται να ενισχύσει τα κέρδη και τις ταμειακές ροές του ομίλου στα επόμενα τρίμηνα, κατά  τις εκτιμήσεις της διοίκησης. 
Δυνατό ‘’χαρτί’’  για τον όμιλο παραμένουν τα έσοδα από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δηλαδή κυρίως τα αιολικά σε Ελλάδα και εξωτερικό, που ανήλθαν σε 76 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με τα καθαρά κέρδη στα 4,3 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος μέσω  της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή λειτουργεί 628 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ  στην  Ελλάδα,  τις  ΗΠΑ,  την  Πολωνία  και  τη  Βουλγαρία.  Επιπλέον  254 MW  είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 228 MW  στην  Ελλάδα  και  28 MW  στην  Πολωνία.
Στο μέτωπο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, το συνολικό ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σε 3,8 δισ. ευρώ - επιπρόσθετα υπάρχουν έργα 565 εκατ. ευρώ των οποίων εκκρεµεί η υπογραφή των συµβάσεων. Το 52% του ποσού προέρχεται από τα έργα εξωτερικού και το 48% κατανέμεται στην Ελλάδα. Η ΕΛΤΕΧ Άνεµος έχει εξασφαλίσει και την απαραίτητη δανειακή χρηµατοδότηση που σε συνδυασµό µε την άντληση κεφαλαίων της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή στο Χ.Α. θα χρηµατοδοτήσουν νέα αιολικά πάρκα 93,5 MW. Ωστόχο, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες 29,3 εκατ. ευρώ (έναντι ζηµιών 16,5 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2013) επηρεασµένα αρνητικά από την προαναφερόµενη αναταξινόµηση αποµείωσης αξίας διαθεσίµων προς πώληση συµµετοχών.
Ο συνολικός δανεισµός µειώθηκε σε 1,584 δισ. ευρώ έναντι 1,647 δισ. ευρώ στις 31/12/2013.
Στον τρίτο μεγάλο εγχώριο εργολάβο η J&P ΑΒΑΞ, με ανεκτέλεστο 2,1 δισ. ευρώ παρά την ικανοποιητική αύξηση του κύκλου εργασιών και του μικτού κέρδους, η οικονομική ζημιά ύψους 32 εκατ. ευρώ προ φόρων στο εννεάμηνο του 2014 ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από τη ζημιά 18,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τη διοίκηση, κατά κύριο λόγο στη διενέργεια έκτακτων σημαντικών προβλέψεων, συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ έναντι προβλέψεων ύψους 5,4 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Ειδικότερα, ο όμιλος προχώρησε στο εννεάμηνο του 2014 στη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ύψους 14,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσό 9,7 εκατ. ευρώ αφορά στην θυγατρική ΑΘΗΝΑ στο εξωτερικό, και την απομείωση της συνολικής αξίας των συμμετοχών του ομίλου ύψους 12,3 εκατ. ευρώ.


Πηγή: Ανεκτέλεστο ρεκόρ για τους κατασκευαστές | newmoney.gr http://www.newmoney.gr/article/76025/anektelesto-rekor-gia-toys-kataskeyastes#ixzz3KfTL8Cx3