Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Θα βλέπουμε ψηφιακά όλες τις χρήσεις γης

Στην ολοκληρωμένη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις μορφές και τις μεταβολές χρήσεων γης προχωρεί η Εθνικό Κτηματολόγιο μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).Στόχος της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ» είναι η ολοκλήρωση -σε εθνικό επίπεδο- του προγράμματος «GMES/Copernicus Initial Operations (GIO) Land monitoring 2011-2013», έως τον ερχόμενο Ιούλιο.

Με το έργο, που έχει συνολικό προϋπολογισμό 218.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 87% από τον ΕΟΠ, η χώρα μας αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την κατάλληλη διαχείριση του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου, δηλαδή την ολοκληρωμένη και έγκαιρη πληροφόρηση σε ψηφιακή μορφή όσον αφορά τις μορφές κάλυψης/χρήσεων γης και τις μεταβολές αυτών.
Πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113484132