Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Επενδύσεις 444 Εκατ. Ευρώ από την ΕΕ στις Ενεργειακές Υποδομές

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν την περασμένη Παρασκευή με την πρόταση της Κομισιόν να επενδύσει 444 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκά έργα προτεραιότητας που αφορούν ενεργειακές υποδομές.Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν, τα 18 έργα που έχουν επιλεγεί στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και των έξυπνων δικτύων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και ελληνικά, θα συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης με τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Η επένδυση σε βιώσιμες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επισημαίνεται, επιταχύνει τη μετατροπή της ενέργειας στην Ευρώπη και ενισχύει την πράσινη ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Χαιρετίζω τη συμφωνία των κρατών μελών. Πρόκειται για σημαντικά έργα με έντονο διασυνοριακό αντίκτυπο. Αποτελούν απτό δείγμα του τι σημαίνει η Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να ισχυροποιήσουμε τις χώρες μας συνεργαζόμενοι στενά όλοι μαζί.»
Ο Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το Κλίμα και την Ενέργεια, δήλωσε από την πλευρά του: «Η συμφωνία αποτελεί άλλο ένα ορόσημο στη δημιουργία μιας καθαρότερης και ανταγωνιστικότερης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας. Η κατάλληλη ενεργειακή υποδομή για τον σκοπό που καλείται να εξυπηρετήσει είναι ζωτικής σημασίας για την άνθιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Χάρη σε αυτή την αναβάθμιση, οι προτάσεις της δέσμης μέτρων ‘‘Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους’’ είναι ακόμη πιο κοντά στην πραγματοποίησή τους. Η ΕΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προσφέρει φθηνότερη, βιωσιμότερη και ασφαλέστερη ενέργεια στους Ευρωπαίους καταναλωτές».
Τα χρήματα για τα επιλεγμένα έργα προέρχονται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», το πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ για τις υποδομές.

Πηγή:  http://www.energia.gr/article.asp?art_id=113596