Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΤΣΜΕΔΕ: Ενημέρωση για ανάρτηση ειδοποιητηρίων και καταβολή τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015

Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη απόφαση 23/370/21.10.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α παρατείνονται:

α) Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του τρέχοντος Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/11/2015

β) Η καταβολή τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/12/2015

Ο αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ
Θ. Βασιλείου
Πηγή: http://www.tsmede.gr/