Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

[ Επισυνάπτονται 5000 emails Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Τεχνικών Εταιρειών... ]

Αγαπητοί Συνεργάτες,
η www.buc.gr σας κάνει δώρο μια βάση δεδομένων με 5000 emails Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Εργολάβων, Τεχνικών - Κατασκευαστικών Εταιρειών, Ξενοδόχων, Βιομηχανιών, Ναυτιλιακών Εταιρειών και Μεταπωλητών σε όλη την Ελλάδα.
Κατεβάστε τη βάση δεδομένων με τα 5000 emails στο https://app.mailerlite.com/webforms/landing/j2s2r2