Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

ΤΣΜΕΔΕ: Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις υπαγωγής σε χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία

Το ΤΣΜΕΔΕ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι λόγω της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129Α΄/17.10.2015) αναστέλλεται η λειτουργία της εφαρμογής με την οποία μπορούσε να υποβληθεί αίτημα για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία η οποία αφορά ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στο «νέο ασφαλιστικό (μετά την 1-1-1993)».
Επίσης, το ΤΣΜΕΔΕ σημειώνει ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ούτε στο πρωτόκολλο του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ.