Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Τέλος στο ''εξοικονόμηση κατ' οίκον''

Σε συνέχεια επικοινωνίας πλήθους μηχανικών και επαγγελματιών του χώρου προς τις τράπεζες που εμπλέκονται στο πρόγραμμα εξοικονόμησης κατ' οίκον, ήρθε η γραπτή απάντηση των τραπεζών σε μηχανικούς, η οποία ουσιαστικά ενημερώνει για την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων σε όλες τις περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, στη γραπτή απάντηση των τραπεζών, αναφέρονται τα εξής:
 
«1. Σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσής της Τράπεζας από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε , καλύφθηκαν σε επίπεδο εντάξεων στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον», όλοι οι διαθέσιμοι πόροι του Προγράμματος Άμεσης Ενίσχυσης (επιχορηγήσεις, κόστος ΠΕΑ και Συμβούλου) για όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 
2. Σύμφωνα με σχετικές εξαγγελίες και δημοσιεύματα, βρισκόμαστε εν αναμονή έναρξης νέου κύκλου του «Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον» δεδομένης μάλιστα της μεγάλης επιτυχίας και απήχησης του πρώτου προγράμματος.
 
3. Πελάτες που έχουν ήδη υποβάλλει αιτήματα και βρίσκονται στα ακόλουθα στάδια:
  • Προέγκριση
  • Αναμονή λήψης Προέγκρισης
  • Αιτήσεις σε επεξεργασία, προ ολοκλήρωσης για αποστολή στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
  • Ολοκληρωμένες Αιτήσεις (που έχουν αποσταλεί από την Τράπεζα στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. εν αναμονή απόφασης υπαγωγής)
θα μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και οι αιτήσεις τους θα εντάσσονται στο σύνολο των επιλέξιμων που βρίσκονται σε αναμονή.
 
4. Παράλληλα, όπως έχει ενημερωθεί η Τράπεζα από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. η πληρωμή των κονδυλίων για ωφελούμενους που έχουν ήδη λάβει απόφαση υπαγωγής, θα πραγματοποιηθεί κανονικά εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προγράμματος (προβλεπόμενοι χρόνοι και κριτήρια)»
 
Το συμπέρασμα από τα ανωτέρω είναι το προφανές: Το πρόγραμμα με τη μορφή που το γνωρίζαμε έως σήμερα, ολοκληρώθηκε. Αυτό που μένει πλέον είναι η ολοκλήρωση των πληρωμών που εκκρεμούν και βέβαια, το νέο πρόγραμμα που έχει εξαγγελθεί για το 2015.
Πηγή: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=20117#